Ususret 12. rebiu-l-evvelu: Ko je bankrotirao?

Allah, dž.š. Svojim dobrim robovima iz Svoje milosti omogućava da: "Dobra djela doista poništavaju hrđava..." (Hud, 114), i još više: "Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, Allah prašta i samilostan je.“ (Furkan, 70) Međutim, ako neko bude loše naravi i bude se loše ponašao prema svojim bližima, rodbini, komšijama, radnim kolegama i prijateljima, onda dolazi do jedne druge situacije da ostane bez svojih dobrih djela pa čak i ibadeta. To nam potvrđuje dobro poznati hadis:...(dalje)


(Ne)spremnost na požrtvovanje

Ako bi trebali jednom riječju ukazati na temeljnu i najbitniju poruku kurbana i hadža, ta dva važna ibadeta naše vjere, onda bi ta riječ bila: požrtvovanje. Postizanje bilo kojeg cilja zahtjeva napore i trud.

Završiti školu, odgojiti dijete, napraviti kuću da je nema niko takvu nadaleko, ... nemoguće je bez požrtvovanja.

Ako bi pitali starije i iskusnije, da li današnja mladež shvata šta riječ požrtvovanje ili žrtva znači, odgovor bi bio negativan. Mladi nikoga i ništa ne cijene. (dalje


Hutba: Zašto mekteb?

Bračo i sestre,

Allah dž.š., nam u Kur'anu naređuje:

"O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti... "(Et -Tahrim, 6.)

Allah dž.š., nas prvim ajetom Objave obavezuje da UČIMO.

Znanje samo po sebi nije dovoljno, jer u procesu islamske edukacije svakog muslimana neophodna je i kvalitetna primjena tog znanja. To znači da porodica i muallim moraju ujediniti i sinhronizirati sve svoje znanje, umijeće, volju i snagu da bi jedno mlado biće podučili i odgojili.

Polaznika vjerske pouke ne treba samo podučiti određenom znanju, već ga treba usmjeriti i da to stečeno znanje postane njegova ljubav, način vladanja i ponašanja, da bude ponosan na ono što zna, što radi i kako živi. (dalje)