Biti transparentan je suština kurbana

Ako oni koji u vlastite aktivnosti uključuju vjeru ne djeluju transparentno i ne dostavljaju jasne podatke o aktivnostima onima na čije povjerenje računaju, onda je vrijeme za uzbunu. Sve nam se čini da sada nije vrijeme za uzbunu, nego sirena već odavno zavija.

Ako je kurban krunski ibadet kojim simboliziramo najdublju i najčistiju vjeru kako nas je to podučio Ibrahim a.s., onda sve vezano za njega mora biti ko suza čisto. (dalje)


Kurbanbajramska hutba reisu-l-uleme IZ u BiH Husein ef. Kavazovića

Sklapajmo prijateljstva s ljudima gdje god nam se ukaže prilika; založimo se za mir, istinu i pravdu kada god se želi izazvati nemir, proturiti laž ili nametnuti nepravda. Izbjegavajmo svađe i prepirke o onome u čemu nema koristi, a u čemu je šteta očita; praštajmo jedni drugima, jer to učvršćuje veze među ljudima i narodima. Zamolimo Gospodara svjetova da nam olakša ovodunjalučke terete, poveže naša srca i bude nam milostiv na Sudnjem danu.(dalje)


Hutba: Zašto mekteb?

Bračo i sestre,

Allah dž.š., nam u Kur'anu naređuje:

"O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti... "(Et -Tahrim, 6.)

Allah dž.š., nas prvim ajetom Objave obavezuje da UČIMO.

Znanje samo po sebi nije dovoljno, jer u procesu islamske edukacije svakog muslimana neophodna je i kvalitetna primjena tog znanja. To znači da porodica i muallim moraju ujediniti i sinhronizirati sve svoje znanje, umijeće, volju i snagu da bi jedno mlado biće podučili i odgojili.

Polaznika vjerske pouke ne treba samo podučiti određenom znanju, već ga treba usmjeriti i da to stečeno znanje postane njegova ljubav, način vladanja i ponašanja, da bude ponosan na ono što zna, što radi i kako živi. (dalje)