Džemat GAM u akciji prikupljanja zekata i sadakatu-l-fitra sakupio 57.980 SFr

Ovogodišnja akcije prikupljanja zekata i sadakatu-l-fitra u džematu Gazi Alijin mesdžid je bolja u odnosu na proteklu 1436.h.g. za 66,7 %.

Prošle godine je džemat GAM ukupio 34.780 SFr.

Ove godine je džamat GAM ukupio 57.980 SFr.

Od ove cifre 12.3% su sredstva sadakatu-l-fitra, a 87.7 % sredstva od zekata.

Molim Allaha dž.š. da neizmjerno nagradi sve one koji svoj imetak čiste zekatom i da uveća imetke onih koji izdvajaju zekat iz imetaka svojih i da im da bereket u njima.

Šta su nama naše džamije

Džamije su nama znak trajne povezanosti sa prvim čovjekom, našim praocem, koji je nadahnut Allahovom milosti utemeljio prvi hram na Zemlji, hram „ koji je prva kuća na podignuta ljudima u Mekki blagoslovljenoj, kao bereket, i uputa svjetovima“. Od našeg postajanja, pa sve do nestajanja sa lica zemlje, obilježje svakog vremena bit će Božije kuće na zemlji, svjedoci povezanosti neba i zemlje, ovoga svijeta i onoga kome idemo. Samo su džamije, kako je neko lijepo kazao, građevine ovoga svijeta čija svrha nije ovaj, nego drugi svijet. Džamije su nama bereket, jer mi čvrsto vjerujemo da muslimanu nije džaiz živjeti u mjestu bez džamije, a da sve što čuje ezan... (dalje)


Hutba: Zašto mekteb?

Bračo i sestre,

Allah dž.š., nam u Kur'anu naređuje:

"O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti... "(Et -Tahrim, 6.)

Allah dž.š., nas prvim ajetom Objave obavezuje da UČIMO.

Znanje samo po sebi nije dovoljno, jer u procesu islamske edukacije svakog muslimana neophodna je i kvalitetna primjena tog znanja. To znači da porodica i muallim moraju ujediniti i sinhronizirati sve svoje znanje, umijeće, volju i snagu da bi jedno mlado biće podučili i odgojili.

Polaznika vjerske pouke ne treba samo podučiti određenom znanju, već ga treba usmjeriti i da to stečeno znanje postane njegova ljubav, način vladanja i ponašanja, da bude ponosan na ono što zna, što radi i kako živi. (dalje)

OBAVJEŠTENJE

 

Mektebska nastava počinje 21. augusta 2016. godine.

 

Upis polaznika i davanje raspored u periodu od 9 do 9:30 sati.

 

Nastava počinje u 9:45.

 

Molimo roditelje da dođu sa djecom najkasnije do 9:30 sati.